Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

19 oktober 2022 om 06:30 Column

Maandag 10 oktober start met een inspiratiesessie met communicatiemedewerkers. We spreken over de communicatietrends van beroepsvereniging Logeion. Trends zijn: grenzeloos speelveld, moreel kompas, vertrouwen en nieuwe taal. We reflecteren op de ontwikkelingen en gaan na wat het betekent voor ons eigen handelen. 

‘s Middags heb ik werkoverleggen op het vlak van bestuur, veiligheid en communicatie. Onderwerpen zijn de Holocaust-herdenking volgend jaar, de nadere kennismaking met buurgemeenten (waaronder De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Soest) en toekomstig bezoek van de commissaris van de Koning. Ook praat ik over een intensiever gebruik van social media voor mijn werk. 

‘s Avonds geniet ik in de filmzaal van Figi van de première van het docudrama Walkart. De film is gemaakt door Kees Linnenbank; in een volle zaal klinkt een daverend applaus.

Dinsdag spreekt B&W over de oplopende energieprijzen en de maatschappelijke gevolgen daarvan. We beraden ons op de wijze waarop we voor onze samenleving nog meer van betekenis kunnen zijn. We stemmen in met regionale samenwerking voor de Internationale Schakelklas in Utrecht en de duurzaamheidsmonitor. Rond het middaguur brengt het college van B&W een werkbezoek aan de Kringloopwinkel Zeist. Deze winkel vormt een hechte werkgemeenschap, draagt bij aan duurzaamheid en bestrijdt armoede. Wij zijn trots op medewerkers en bedrijf. Vervolgens verzorg ik op een conferentie van politie en openbaar ministerie een reflectie op het thema verbinding met de samenleving. 

‘s Avonds is er een werkoverleg tussen gemeenteraad en B&W. Onderwerpen zijn de omgevingsvisie, taalgebruik en de voelbaarheid van de (energie)crisis.

Woensdag feliciteer ik het echtpaar Veldhuizen in Den Dolder met hun zestigjarig huwelijk. Het is een gezellige ontmoeting. ‘s Middags bezoek ik de opvanglocatie van Oekraïense vluchtelingen aan de Dreef. De mensen zien uit naar werk, basisonderwijs voor de kinderen en fietsen. Kinderen en volwassenen hebben het zwaar vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne. Ik heb bewondering voor hun inzet, gesteund door vrijwilligers, er het beste van te maken.

Donderdag reik ik een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Ollif Smilda. Zij doet al vijftig jaar vrijwilligerswerk bij Huize Valckenbosch. Met haar taalvaardigheid is zij van betekenis voor bewoners. 

Vrijdag neem ik samen met wethouder Angèle Welting de publicatie Monitor Discriminatie 2021, van de Stichting Art. 1 Midden-Nederland, in ontvangst. Ook spreken we over het werk van dit expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.

Zaterdag ga ik op felicitatiebezoek bij de honderdjarige winkel Heger en van den Berg aan de Voorheuvel. Vanwege het eeuwfeest biedt het bedrijf, in de persoon van directeur Arend Boshuis, een prachtige reproductie van een schilderij van Slot Zeist aan de gemeente aan. ’s Middags reik ik op de Boswerf een Koninklijke onderscheiding uit aan Harry Kerver. Hij is al 40 jaar actief vrijwilliger bij IVN, Instituut voor natuureducatie.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie