Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

9 november 2022 om 05:27 Column

Door een misverstand enigszins vertraagd, fiets ik maandag 31 oktober naar mevrouw Rokebrand-Groenendijk. Vandaag wordt zij honderd jaar. Het is een feestelijke ontmoeting aan de Johan van Oldenbarneveltlaan.
In de loop van de dag voer ik gesprekken over vluchtelingenopvang, het werkbezoek van Berkane en over bestuur en veiligheid. Ook maak ik een werkwandeling met wethouder Angèle Welting. Het is een mooie manier om zo onderweg even collegiaal bij te praten.

In het B&W-overleg kijken we vooruit naar ons werkprogramma voor volgend jaar. Dat is gebaseerd op de nieuwe begroting en het zogeheten uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, die binnenkort door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook besluiten we over de aanwijzing van ambtenaren van de burgerlijke stand, een gedoogverklaring van een zonnescherm en een aanpassing van de kwijtscheldingsregeling. 

’s Middags informeren medewerkers ons over de ontwikkelingen op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Binnenkort komen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan in samenleving en politiek ter sprake.
’s Avonds bespreekt de gemeenteraad de ontvangen post. Onderwerpen zijn bomenkap in Huis ter Heide, de omgevingswet en een verbeterplan van het archief naar aanleiding van inspectietoezicht.
Op woensdag heb ik afstemmingsoverleggen met de gemeentesecretaris, een strategisch communicatieadviseur, medewerkers veiligheid en een communicatieprofessional op het vlak van sociale media. Ook ga ik op felicitatiebezoek in Nijenheim bij het echtpaar Nieuwenhuyse dat zestig jaar is getrouwd.

’s Middags heb ik een vraaggesprek met Slotstad RTV. Interviewer Geertjan Bossinga bevraagt mij over burgerparticipatie in Zeist. Ook informeert hij naar de betekenis van het burgeramendement dat binnenkort in de politiek aan de orde komt.
’s Avonds komt de landelijke jury van de Goudvink bijeen. Dat is de prijs voor het beste rekenkamerrapport van Nederland. Met veel plezier zit ik de beraadslagingen voor. Begin december wordt de winnaar bekendgemaakt
Donderdag spreek ik met de politie over het criminaliteitsbeeld in Zeist. De onderwerpen variëren van vuurwerk tot sexting, van fraude tot protestdemonstraties, van auto- en woninginbraken tot jongerenoverlast. Alle thema’s hebben een eigen aanpak. Met een buurgemeente praat ik over een burgerberaad.

Daarna spreek ik over de coördinatie van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 12 november. Aan het eind van de middag ga ik op felicitatiebezoek bij de honderdjarige mevrouw Tjallingii. Zij is, na een ongelukkige val, herstellend in de Warande Revalidatie, bij het Diakonessenhuis.
Op vrijdag maak ik een werkwandeling met wethouder Wouter Catsburg.

Ook spreek ik met gemeentelijke experts over een financieel onderwerp. ’s Middags reik ik een koninklijke onderscheiding uit aan het echtpaar Miriam en Frans Erlings; beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Decennialang heeft het echtpaar zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op het gebied van jeugdzorg. Hulde!


Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie