Afbeelding
gemeente Zeist

Column van Koos Janssen, burgemeester van Zeist

7 december 2022 om 04:43 Column

Maandag 28 november helpt medewerker Ninon Steur mij met het opzetten van social media kanalen. Na Twitter vanaf 2012, volgen nu Instagram en LinkedIn. De komende tijd zal ik het gebruik ervan geleidelijk uitbreiden.
In mijn veiligheidsoverleg bespreek ik ontwikkelingen bij brandweer en crisisbeheersing, wijkgericht werken en het veiligheidsplan 2023-2026. Lunchtijd breng ik vanwege fika ten dele door met medewerkers, voor ontmoeting en gesprek. In de loop van de middag interviewt student bestuurskunde Guido Morren mij over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.

Dinsdagochtend is er een digitaal oploopje van bestuurders van middelgrote gemeenten. We spreken ons stemgedrag af over diverse moties op de algemene ledenvergadering van de VNG. Onderwerpen zijn onder andere behoud van streekziekenhuizen, bestaanszekerheid en hulp aan kwetsbare gezinnen. In de collegevergadering nemen we besluiten over een weigering woonurgentie, instemming met de prestatie-overeenkomst met Zeister woningcorporaties en een raadsbrief over de energie-inflatiecrisis en de ondersteuning aan de samenleving.

’s Middags is er een ontmoeting tussen de colleges van Utrechtse Heuvelrug en Zeist. We spreken onder meer over woningbouw rondom station Driebergen-Zeist, het sociaal domein en vluchtelingenopvang. Ook ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Vos, 65 jaar getrouwd; zij wonen nu in de Amandelhof. Vroeger hadden zij de Zeister Papier Handel, die nu wordt gerund door hun zonen Wiljo en Ronald. ’s Avonds is er een ronde tafel van de gemeenteraad over het burgeramendement; dat is een mogelijkheid om burgerparticipatie bij voorgenomen raadsbesluiten te vergroten.

Woensdag zijn er diverse werkoverleggen met medewerkers. Ook heb ik een kennismakingsgesprek met de nieuwe beiaardier André Kukolja. Hij is de opvolger van Peter Bremer, die meer dan 35 jaar het carillon in de toren van het gemeentehuis bespeelde. Van hem leerde André de beginselen van het beiaardspel. Zijn eerste klanken strooit hij na afloop van het gesprek al direct over Zeist uit. Prachtig! 

’s Middags verzorg ik, op verzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een bijdrage aan het opleidingsprogramma voor gemeentesecretarissen. 

’s Avonds komt de werkgeverscommissie Raadsgriffie Zeist bijeen. De commissie is samengesteld uit raadsleden. We spreken over werkprogramma, bezetting en werkdruk en ontwikkeling.

Donderdag spreek ik vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken over Weerbaar Bestuur. Dit programma bevordert de veiligheid voor werkers in het openbaar bestuur zoals raadsleden, medewerkers en leden van B&W. ’s Middags praat ik bij met het bestuur van de Marokkaanse Moskee.

Vrijdag heb ik zo’n bijpraatmoment met de Stichting Met je Hart. Zij zetten zich in voor kwetsbare ouderen. Veel horecabedrijven en andere sponsoren helpen hen daarbij. Hulde!


Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie