Afbeelding
gemeente Zeist

Column Koos Janssen: Ruimte in de tijd vinden

18 januari 2023 om 06:00 Column

ZEIST Maandag 9 januari begint met het Nieuwjaarsontbijt voor medewerkers. De opkomst is groot. 

Aan het begin van mijn toespraak sta ik stil bij het onverwacht overlijden van onze collega Joop de Graag die ruim 37 jaar bij de gemeente heeft gewerkt. Een fijne collega is overleden. We zijn er verdrietig van. Vervolgens verwelkom ik de medewerkers en geef extra aandacht aan hen die net nieuw zijn. Tot slot vertel ik over het thema: ruimte in de tijd te vinden. Dus zo nu en dan te genieten van een welverdiende pauze. En zo tijd en aandacht voor elkaar, voor jezelf en voor het moment te vinden. In de loop van de dag heb ik werkoverleggen over maatschappelijk lief en leed in de Zeister samenleving, communicatie en vluchtelingenopvang in de regio. De avond start met een nieuwjaarsontmoeting van gemeenteraad en B&W in de Blauwe Zaal van Slot Zeist. Ik benoem onze gezamenlijke inspanning voor de Zeister inwoners en ondernemers in deze woelige tijd. Aansluitend is de Nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen. Hier spreek ik over “het warme midden: hart van de samenleving”. Het is een drukbezochte en feestelijke avond in Slot Zeist.
Dinsdag vindt de collegevergadering plaats. We praten bij over diverse gebeurtenissen van de afgelopen weken. Ook de jaarwisseling komt ter sprake. Die wordt binnenkort geëvalueerd. B&W neemt besluiten over rijks vastgoed op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide, het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en diverse inkoop- en samenwerkingsdocumenten op het vlak van jeugdzorg. Ook besteden we aandacht aan de kwaliteit en de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. ’s Middags spreek ik met een inwoonster van Zeist die zich bedreigd voelt. Met de gemeentesecretaris bespreek ik diverse regelingen op het gebied van ongewenste gedragingen en klacht- en bezwaarprocedures. ’s Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen om activiteiten en bijeenkomsten te bespreken en te plannen.

WOONWAGENCENTRUM Woensdag heb ik een ontmoeting op woonwagencentrum Beukbergen met burgemeester Harm-Jan van Schaik en wethouder Edwin Enkelaar uit Harderwijk. Onze herinrichting is een inspirerend voorbeeld voor hen. ’s Middags voer ik een telefoongesprek met de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Ook ga ik op condoleancebezoek bij de echtgenote en dochter van de overleden medewerker Joop de Graag. Het verdriet is groot.
Donderdag heb ik met de relatiebeheerder Randolf van Son een werkoverleg over het woonwagencentrum Beukbergen. Dit doe ik regelmatig om zo goed op de hoogte te blijven. Rond het middaguur heb ik een ontmoeting met oud-burgemeester Mylène Junius van Hellevoetsluis, dat sinds 1 januari onderdeel is van de gemeente Voorne aan Zee.
Vrijdag ben ik op Basisschool De Pirapoleon in Austerlitz. Leerlingen interviewen mij voor de Prikkel, het tijdschrift van Austerlitz Belang. Daarna verzorgt de leerlingenraad een rondleiding door de school. Het is een mooie ochtend. ’s Avonds is de korpsavond bij de brandweer. Het nieuwe jaar en jubilea worden gevierd.


Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie