Laura Hoogstraten staat nummer 2 op de lijst van GroenLInks.
Laura Hoogstraten staat nummer 2 op de lijst van GroenLInks. Aangeleverd

‘Iedereen kan meedoen in Zeist’

15 maart 2022 om 15:44 Gemeenteraadsverkiezingen

‘Wonen, jeugd en onderwijs, er is veel bereikt’

ZEIST  Op nummer 2 op de lijst van GroenLinks staat Laura Hoogstraten, de huidige wethouder voor onder meer Wonen, Jeugd, Onderwijs en Parkeren.

René Borkent

Hoogstraten is al zestien jaar actief in de Zeister politiek. Ze begon in 2006 als buitengewoon raadslid, als woordvoerder in het sociale domein. Sinds 2001 woont ze in Zeist. 

Hoogstraten is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze werkte als belangenbehartiger bij de Nederlandse Oogvereniging, die zich inzet voor de belangen van blinden en slechtzienden. 

Vier jaar geleden behaalde GroenLinks zeven zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoogstraten werd wethouder. Als wethouder heeft ze zich daarbij ingespannen voor goede jeugdzorg, een nieuwe gemeentelijke Woonvisie, een nieuwe ‘Taalaanpak’: taalonderwijs voor volwassenen die dat nodig hebben, parkeren (’de basis op orde brengen’) en de energietransitie – verduurzamen van sociale woningbouw bijvoorbeeld in het project Vollenhove Vooruit. 

Sinds de coronacrisis heeft het college zich bovendien ingespannen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen het hoofd boven water konden houden. Vooral jongeren hebben het moeilijk tijdens corona. Hoogstraten is blij dat er extra geld was om de jongeren hierin te ondersteunen. 

,,Er is meer geld gegaan naar MeanderOmnium voor jeugdwerkers, het Kunstenhuis  heeft extra programma’s gemaakt en Sportservice werd in staat gesteld meer buitenactiviteiten te organiseren.” 

JEUGDZORG

De problemen in de jeugdzorg zijn nog niet opgelost: ,,Er is hoge werkdruk voor professionals in de jeugdzorg en er is daardoor een groot verloop van medewerkers, er zijn wachttijden voor jongeren die complexe zorg nodig hebben.  De hele zorgketen draait vast. Er is structureel extra geld nodig en het is onbegrijpelijk dat het kabinet dat niet ziet en daarom zitten we nog steeds met tekorten.’’

REGENBOOGAKKOORD 

Hoogstraten is trots op de stappen die zijn gezet in diversiteit en inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld de uitvoering van het Regenboogakkoord dat de gemeente heeft ondertekend. 

Het uitgangspunt van GroenLinks is: Iedereen kan meedoen in Zeist. ,,We zetten in op een kansrijke start voor aanstaande moeders, sterk en rustig ouderschap. Jonge ouders krijgen hulp met gezond leven en krijgen coaching in opvoeding. Maar een stabiele basis zoals een woning of een inkomen is ook belangrijk. In Zeist vinden geen huisuitzettingen plaats wegens huurschulden. Nu neemt de woningcorporatie meteen actief contact op bij de eerste betalingsachterstand om te achterhalen wat er aan de hand is. En dan kijken we wat we kunnen doen. Het aantal uitzettingen staat nu nagenoeg op nul.’’ 

Hoogstraten vindt dat er goede dingen zijn gebeurd in het centrum. De Slotlaan is veel levendiger geworden, er is minder leegstand en er zijn gezellige terrassen. En er kan meer: ,,Hoe mooi zou het zijn om te ontstenen in het centrum. Meer groene pleinen. Dat je verrast wordt als je ergens de hoek omgaat. Iedere aanpassing zou meer groen en biodiversiteit terug moeten brengen.’’

De plannen voor de komende vier jaar: meer woningen bouwen, in eerste instantie bij station Driebergen-Zeist; verduurzamen van de woningen op de Warande; verder gaan met de energietransitie. Verder: aandacht voor kansenongelijkheid, in ieder geval zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen. ,,Ook voor jongeren tussen 18 en 23 jaar laten we kansen liggen. We moeten er alles aan doen dat jongeren met een diploma van school gaan.’’ Hoogstraten hoopt dat GroenLinks de huidige zeven zetels kan behouden in de nieuwe raad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie