Rond station Driebergen-Zeist komt een nieuwe woonwijk.
Rond station Driebergen-Zeist komt een nieuwe woonwijk. (c)

Vaststelling plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist

19 april 2023 om 12:19 Nieuwbouw

ZEIST / UTRECHTSE HEUVELRUG Op 18 april hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Zeist en Utrechtse Heuvelrug een besluit genomen over het plan van aanpak voor de gebiedsvisie Driebergen-Zeist. De gemeenteraden van de beide gemeenten wordt gevraagd het plan van aanpak vast te stellen, maakt de woordvoerder van de gemeente Zeist bekend. 

Het plan van aanpak geeft aan wat de uitgangspunten zijn voor de gebiedsvisie en hoe het proces voor het opstellen ervan er uit ziet.

WEL OF NIET DOORZETTEN

Het opstellen van de gebiedsvisie is de eerste stap naar een gebiedsontwikkeling rond het station Driebergen-Zeist. Op basis van deze visie besluiten de gemeenten om de ontwikkeling van het gebied wel of niet door te zetten. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist trekken hierin samen op en voelen zich samen verantwoordelijk om het beste voor het gebied te realiseren. Ook de provincie is nauw betrokken bij het proces.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

De gebiedsvisie moet het toekomstperspectief bieden waarbinnen ontwikkeling van het gebied tot stand komt. We maken een ruimtelijke en programmatische visie en we kijken daarbij ook naar de haalbaarheid. In het plan van aanpak zijn uitgangspunten voor de gebiedsvisie opgenomen, waaronder: landschap als basis, duurzame bereikbaarheid, uitwerken op basis van knooppuntontwikkeling, specifieke aandacht voor doelgroepen en community, en hoogwaardige (ruimtelijke) kwaliteit.


PROJECTORGANISATIE

Planning is dat de gemeenteraden nog voor de zomer een besluit nemen over het plan van aanpak. Daarna wordt de projectorganisatie ingericht en start de planontwikkeling. Aldus de woordvoerder van de gemeente. ,,Zoals gebruikelijk doen we dit in samenspel met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.’’ Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie medio 2024 klaar is voor besluitvorming.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie