De artist impression van het appartementencomplex aan de Dwarsweg in Zeist.
De artist impression van het appartementencomplex aan de Dwarsweg in Zeist. Gemeente Zeist

Appartementen met zorg op plek van De Komeet in Zeist

9 februari 2022 om 12:51 Overig

ZEIST Op de hoek van de Dwarsweg-Anne de Vrieslaan in Zeist wil de RK woningbouwstichting Zeist een appartementengebouw met 25 zorgappartementen realiseren voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben. Het college van B&W van Zeist heeft besloten medewerking aan deze plannen te verlenen.

Plannen RK Woningbouwstichting Zeist
Op de locatie waar nu het pand van voormalig supermarkt ‘De Komeet’ staat, komt een nieuw gebouw van twee bouwlagen met kap met kleine zorgappartementen. Zorginstelling Reinaerde zal het gebouw gaan huren en tevens 24-uurs-zorg en begeleiding aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking. In het nieuwe pand komen ook gemeenschappelijke ruimten voor bewoners om samen te komen. Er komen 5 parkeerplaatsen op het eigen terrein en er zijn 10 vaste parkeerplaatsen beschikbaar in de nabijgelegen parkeergarage. Deze parkeerplekken zullen worden gebruikt door personeel en bezoekers. De bewoners zelf hebben geen auto.

Omgevingsvergunning

De RK Woningbouwstichting Zeist heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het plan. Na toetsing heeft het plan vanaf 11 augustus 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen en konden omwonenden reageren op het plan. De ontvangen zienswijzen zijn voorzien van een reactie en verwerkt in de zienswijzennota. Op basis van alle reacties van omwonenden, heeft het college van B & W van de gemeente Zeist op 1 februari 2022 besloten om de vergunning voor de plannen te verlenen.

Versnellingsopgave huisvesting
In het kader van de Versnellingsopgave huisvesting zet de gemeente Zeist zich extra in om sneller goedkope en middeldure woningen te bouwen in de gemeente Zeist. Wethouder Laura Hoogstraten (Wonen) is dan ook blij met deze ontwikkeling: ‘Er is veel behoefte aan betaalbare woningen in Zeist en we werken hard om nieuwbouw mogelijk te maken. Ook mensen die zorg nodig hebben zoeken een fijne plek om te kunnen wonen. Fijn dat dit plan deze kans biedt’. Directeur Camiel Schuurmans wil graag snel realiseren: ‘De nieuwbouw geeft een passende invulling op deze markante locatie van de al jaren leegstaande supermarkt. Het is een geschikte locatie voor een bijzondere doelgroep.’

De RK woningbouwstichting Zeist is van plan om binnen een jaar te starten met de bouw. Meer informatie over de plannen is te vinden op de website van de gemeente Zeist: www.zeist.nl/dwarsweg

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie