Walter van Dijk volgt zijn partijgenoot Sander Janssen op als wethouder voor de VVD.
Walter van Dijk volgt zijn partijgenoot Sander Janssen op als wethouder voor de VVD. René Borkent

Wethouder Van Dijk: ‘Je hebt de hele samenleving nodig’

26 mei 2022 om 08:09 Politiek

ZEIST ,,Een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad is het goedkeuren van de begroting van de gemeente. Dat kun je zien als iets financieel-technisch. Maar dat is het niet. Het gaat juist over inhoudelijke keuzes. Wat willen we als gemeente voor Zeist? Daar heb je de hele raad bij nodig, niet alleen de financiële woordvoerders. Het is nog mooier als de hele samenleving zich hier betrokken bij voelt.’’  

door René Borkent

Dat zegt Walter van Dijk, de nieuwe VVD-wethouder die onder meer Financiën en Economische Zaken in zijn portefeuille heeft. Van Dijk komt uit Friesland en studeerde in Utrecht. Daar werd hij politiek actief in de VVD. In 2003 verhuisde hij met echtgenote en dochter naar Zeist. In 2014 leidde hij de campagne voor de raadsverkiezingen: de VVD werd de grootste in Zeist. In 2015 werd hij zelf raadslid. In 2018 werd hij fractievoorzitter en bij de verkiezingen in maart was hij lijsttrekker voor de VVD. Nu is hij wethouder.

VERLAGING OZB De gemeente Zeist had in 2014 nog een behoorlijke financiële reserve. Er was zelfs ruimte om de OZB met 10 procent te verlagen. Daarna besloot het Rijk om allerlei taken over te hevelen naar de gemeenten zonder de gemeenten daar voldoende voor te compenseren. Nu komt de gemeente jaarlijks miljoenen euro’s tekort voor het uitvoeren van die taken. En ondertussen hebben gemeenten wel de plicht om sluitende meerjarenbegrotingen te presenteren. 

ZORGAANBIEDERS MONITOREN ,,Tegelijkertijd wil de gemeente de zorg op een goed niveau houden’’, zegt Van Dijk. ,,Het bij elkaar krijgen van inkomsten en uitgaven ligt nu op mijn bord. Dat kan onder meer door strakke afspraken met zorgaanbieders en het monitoren daarvan. Daar is Zeist in de vorige raadsperiode (2018-2022) al mee begonnen.’’ Van Dijk wil graag de kennis bij de inwoners inzetten voor de samenleving. ,,Dat is de rode draad in ons coalitieprogramma. We willen inwoners van en ondernemers in Zeist uitnodigen om mee te denken over wat goed is voor Zeist.”

BEDRIJVIGHEID ,,We willen een Zeist dat economisch bloeit. We willen zorgen voor voldoende bedrijvigheid in Zeist. En die bedrijven moeten we ook een goede plek kunnen geven waar ze kunnen groeien. Winkeliers hebben een klap gekregen door corona. Dankzij subsidies en vooral door de eigen creativiteit zijn er gelukkig niet veel ondernemers in Zeist omgevallen. Als gemeente hebben we ondernemers ruimhartig gesteund in de coronatijd, maar uiteindelijk moeten de ondernemers het natuurlijk zelf doen en dat is ze gelukt.

De gemeente kan wel helpen door een zo goed mogelijke toegankelijkheid voor ondernemers: digitaal, maar desgewenst ook persoonlijk. Er moet een goed aanspreekpunt zijn voor bedrijven die zich in Zeist willen vestigen maar ook voor bedrijven die al in Zeist zitten. Hier gaan we verder in investeren.’’

Van Dijk is ook wethouder voor het centrum en dat zal altijd in ontwikkeling blijven. ,,Op een deel van de Slotlaan, buiten het kernwinkelgebied, hebben we leegstand. De gemeente zou kunnen faciliteren dat daar woningen kunnen komen, zoals al gebeurt op de Steynlaan. Het winkelgebied is nu veel te uitgestrekt. Dat is niet meer van deze tijd. Al willen veel mensen gelukkig nog steeds graag fysiek winkelen.’’

BELCOUR Belcour heeft ook leegstand. Van Dijk ziet hier mogelijkheden voor een bestemming op het gebied van bijvoorbeeld cultuur of gezondheidszorg. En de gemeente moet de komende tijd een keuze maken over de toekomst van De Klinker. 

SLOT ZEIST Van Dijk is heel tevreden over de constructie voor de exploitatie van Slot Zeist. ,,Er zijn veel culturele activiteiten. Daar kunnen we trots op zijn. De uitdaging is nu om Slot Zeist nóg zichtbaarder te maken, juist ook voor mensen van buiten Zeist. Het zou mooi zijn als we daar samen met de exploitant in slagen.’’

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie